رعایت پروتکل‌های ضدکرونا فاجعه‌بار است: ۲۵ درصد از ماسک‌ها در کشور استفاده می‌شودمیانگین استفاده از ماسک در بین کارمندان و دریافت کنندگان خدمات در اماکن عمومی کشور از 29 تیر تا 12 مرداد 1401 25.25 درصد بوده که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مرتبط با مدارس با 77.44 درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک با مراکز تفریحی با 16.46 درصد همراه است.

دیدگاهتان را بنویسید