زیدآبادی: وکلای میرحسین باید شکایت کنند
قاعدتاً دادستانی که برخی منتقدان را تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» محاکمه می کند، در این مورد نیز باید اقداماتی انجام دهد و از آقای بادامچیان بپرسد که با چه اسنادی «آبروی نظام» را خدشه دار کرده است. “.؟

دیدگاهتان را بنویسید