سرقت 5 میلیارد تن مواد مخدر از یک زن معتاد
با احراز هویت متهم، مخفیگاه وی مستقر و هماهنگی های لازم با مقام قضایی برای انجام عملیات و دستگیری این فرد به عمل آمد. سرانجام ماموریت انجام شد و پلیس سارق را در حالی که در مخفیگاهش مواد مخدر مصرف می کرد دستگیر و به مقر پلیس منتقل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید