سیان: اسرائیل در قتل شهید سعید هدی دست دارد
جاناتان پانیکوف، مدیر مؤسسه خاورمیانه شورای آتلانتیک گفت: «به نظر نمی رسد اسرائیل در حال حاضر برنامه راهبردی برای توقف پیشرفت ایران در زمینه تسلیحات هسته ای داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید