شایعه خیانت جرارد پیکه به شکیرا/ رابطه پیکه با بازیکن جوان بارسلونا
جرارد پیکه و ریکی پویگ، بازیکن جوان بارسلونا به نظر می رسد چندین بار به کلوپ های شبانه رفته اند و شکیرا متوجه این موضوع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید