شهریه مدارس هفته آینده اعلام خواهد شد
بر اساس ماده 15 قانون مدارس غیردولتی، الگوی آموزش در سال های اخیر تدوین شده است و تلاش ما بر این است که بیش از هر مدرسه ای با عملکرد آموزشی خوب، آموزش را به خانواده ها ارائه دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید