شکایت به پلیس از چهار نماینده مجلس


پزشکان تبریز، رحیمی نماینده تربت جام و تایباد، ساعدی نماینده چابهار و فرشادان نماینده سنندج چهار نماینده برای پاسخگویی به شکایت پلیس هستند.

رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی، از شکایت فرماندهی انتظامی از چهار نماینده مجلس به دلیل مواضعشان در قبال مرگ مهسا امینی و گشت ارشاد خبر داد.

به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی جلیل رحیمی جهان آبادی – نماینده تربت جام و طیاد در مجلس – با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت:

«شکایت از چهار نماینده مجلس به پلیس

سردار اشتری چند روز پیش با ارسال نامه ای به مجلس از شکایت از چهار نماینده مجلس خبر داد.

پزشک معالج تبریز، دکتر رحیمی نماینده تربت جام و تایباد، مهندس سعیدی نماینده چابهار و دکتر فرشادان نماینده سنندج چهار نماینده برای پاسخگویی به شکایت پلیس هستند.

سردار اشتری مواضع این نمایندگان را در خصوص موضوع فوت خانم مهسا امینی و گشت ارشاد دلیل شکایت از این نمایندگان مردم اعلام کرد.

دیدگاهتان را بنویسید