ضرغامی: از قیمت های نجومی اقامت در هتل
وزیر میراث فرهنگی: در بخش گردشگری، مردم به خدمات بهداشتی کافی دسترسی ندارند، بنابراین من این موضوع را حتی در دولت مطرح کردم، دستگاه های مربوطه را جمع کردم. ادامه بده

دیدگاهتان را بنویسید