طرح عجیب در مجلس; صدور مجوز مشاوره روانشناسی در حوزه علمیه!
روانشناسی اسلامی نیز به موضوعی بحث برانگیز تبدیل خواهد شد. زیرا روانشناسی با روح و دین با خدا سروکار دارد، اما اگر روانشناس مسلمان باشد بر اساس آموزه های دینی به عنوان یک فرد خودکفا کار می کند. به همین دلیل می توان گفت که ما روانشناسی اسلامی نداریم، اما روانشناس مسلمان داریم.

دیدگاهتان را بنویسید