عدالت بازماندگان تا کجا پیش رفته است؟


به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قربان زاده با اشاره به تصویب تقسیم سهام عدالت به بازماندگان در شورای دولت، اظهار داشت: بر این اساس افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ایثارگرانی که فاقد هستند. سهام در سرمایه خود اولین مرحله بقای حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می شود.
وی درباره پرتفوی بقایی نیز گفت: پرتفوی بقایی از قبل در سازمان خصوصی سازی پیش بینی شده بود اما یکی از شرکت ها از هیات دولت حذف شد و باید پرتفوی واگذار شود تا کارها پیش برود. البته این طرح باید بعد از کمیسیون دولت به کمیسیون تطبیق مجلس برود و در صورت عدم اعتراض اجرایی شود.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، تعداد بازماندگان شناسایی شده در مرحله اول حدود سه میلیون و 500 هزار نفر است.
بر اساس این گزارش، بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف شد باقیمانده سهام دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های قابل واگذاری را در هر بازاری موضوع گروه‌های (۱) و (۲) ماده به فروش برساند. (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 4 خرداد 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص واگذاری سهام عدالت به بازماندگان. مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مشمولان سازمان بهزیستی کشور و کلیه افرادی که سهام عدالت دریافت نکرده اند و اقدامی نمی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید