علت تفاوت قیمت مسکن اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی مشخص شد


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، با انتشار میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، برخی رسانه ها تفاوت اعداد اعلام شده را به عنوان تفاوت در آمار و دلیل تفاوت در اعداد ارائه شده است.تفاوت در روش میانگین گیری است.
با توجه به اینکه بخش مسکن و سرپناه یکی از مهمترین حوزه های اقتصاد کشور است و با توجه به نیاز مبرم به آمار کمی و کیفی موثق در این حوزه، مرکز آمار ایران به عنوان منبع رسمی آمار کشور تهیه و منتشر شد. آمار این حوزه
مرکز آمار ایران هر ماه گزارشی با ویژگی های زیر در حوزه قیمت واحدهای مسکونی ارائه می دهد:
1- تنها منبع تهیه این گزارش، داده های خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک کشور است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای محاسبات از آن استفاده می کنند.
2- مرکز آمار ایران 2 نوع میانگین قیمت (حسابی و وزنی) و شاخص قیمت یک قلم از آپارتمان های مبادله شده ثبت شده در سامانه را ارائه می کند. در حالی که گزارش تهیه شده توسط بانک مرکزی تنها شامل میانگین حسابی است. هر یک از این میانگین ها عملکرد و کاربرد منحصر به فردی دارند. گزارش مرکز آمار ایران تمامی نیازهای احتمالی کاربران مختلف را پوشش می دهد.
• روش میانگین حسابی اندازه واحدهای مبادله شده در بازه زمانی در نظر گرفته شده را نادیده می گیرد و تمامی واحدهای مسکونی (اعم از بزرگ و کوچک) را یکسان در نظر می گیرد و وزن برابر می دهد.
• روش میانگین موزون تفاوت فوت مربع واحدهای مبادله شده در قیمت درج شده را در نظر می گیرد، بنابراین در تعیین میانگین قیمت متراژ هر واحد با متراژ مربع وزن می شود. بانک مرکزی به این روش مهم محاسباتی توجهی نکرده است.
شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی با استفاده از روش لذت (تعدیل کیفیت) محاسبه می شود و برای تعیین دقیق تورم در متراژ آپارتمان های مسکونی معامله شده در هر دوره مناسب است.
در این راستا میانگین های ذکر شده (به دلیل ناهمگونی آپارتمان های معامله شده در هر دوره) به دلیل عدم انعکاس صحیح تغییرات قیمت مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما از آنجایی که شاخص قیمت اثرات تغییرات کیفیت را از منابع اطلاعاتی حذف کرده است. شاخص دقیقی برای محاسبه تورم در این حوزه است.
3- تفاوت میانگین قیمت محاسبه شده اعلامی مرکز آمار ایران با بانک مرکزی که از روشی مشابه استفاده می کند تقریباً یک میلیون تومان بوده است. اما رسانه ها به اشتباه میانگین موزون قیمت مرکز آمار ایران و میانگین قیمت محاسباتی بانک مرکزی را با هم مقایسه کردند که منجر به سوء تفاهم در مقایسه دو نوع میانگین قیمت شد.
4- بر اساس اطلاعات خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک کشور، در تیرماه 1401 تنها 8 و 11 معامله در مناطق 19 و 20 تهران در سامانه ثبت شده است. این تعداد محدود تراکنش امکان محاسبه میانگین قیمت برای منطقه را نمی دهد.
بنابراین قیمت این مناطق در محاسبه مرکز آمار لحاظ نشده است. این را می توان در گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار اشاره کرد. با توجه به اینکه میانگین قیمت این مناطق از متوسط ​​قیمت شهر تهران کمتر است، عدم وجود این قیمت ها در محاسبات باعث شد میانگین قیمت مرکز آمار کمی بالاتر از گزارش بانک مرکزی باشد.
5- مرکز آمار ایران با استفاده از اطلاعات دقیق طول و عرض جغرافیایی که در اختیار دارد، آدرس های استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک کشور را پالایش و ویرایش و در مناطق صحیح خود درج می کند.
اما این گزینه در اختیار بانک مرکزی نیست. بنابراین این نکته نیز باعث تفاوت در میانگین قیمت های محاسبه شده در سطح مناطق و کل شهر تهران بین دو دستگاه شد.
لازم به ذکر است پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی به تفاوت 3 میلیون تومانی قیمت مسکن در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید