علم الهدی: جشنواره کن مظهر اسلام ستیزی است/علاوه بر خصومت باید امام شناسی باشد/ اکنون شاهد اسلام گرایی در جهان هستیم.
جمعه از مشهد دارم: اگر واقعیت امام به درستی تبیین نشود، راه و روش این بزرگوار با جریانات درون و بیرون مخدوش می شود.

دیدگاهتان را بنویسید