عوامل م thatثر بر لمس ایمپلنت سینه چیست؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | همزمانی


عوامل متعددی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت بیمار در تشخیص این مورد مentialثر است. هیچ جراحی نمی تواند تضمین کند که بیمار پس از عمل به هیچ وجه پروتز را لمس نمی کند. بنابراین ، اگر فردی با انجام عمل جراحی پروتز موافقت کرد ، باید دست زدن به پروتز را در قسمت هایی از بدن خود در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید