فروش نان هوشمند (عکس)
نصب کارتخوان هوشمند نان برای مبارزه با قاچاق آرد در 1500 نانوایی در استان کرمانشاه، آغاز ششمین استان در اجرای طرح یارانه نان هوشمند. در این طرح افراد می توانند نوع نان را در صفحه و با قیمت های مصوب اقدام به خرید انتخاب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید