فعالیت موثر جوانان هلال احمر ایران در کاهش آسیب های اجتماعی


به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در این نشست گفت: جوانان داوطلب هلال احمر ایران با حضور میلیونی خود و با ساخت خانه های هلال توانسته اند گام های موثری در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش امدادی و آموزشی بردارند. ظرفیت یکی از جوایز کشور است.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت: امروز ۱۲۰ هزار نفر از جوانان نخبه کشور در زمینه های مختلف با جمعیت هلال احمر همکاری می کنند.

کولیوند همچنین با اشاره به نقش فعال زنان در فعالیت ها و اقدامات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در این جمعیت زنان در رده های مختلف حضور فعال دارند و گرنگی دارند. حضور بانوان در شورای عالی جمعیت هلال احمر و سایر پست های ارشد مدیریتی و نقش آنها در برنامه ریزی نشان از پویایی و نشاط هلال احمر ایران دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین به نقش اعضای تیم سحر (سامانه حمایت روانی در حوادث و بلایا) اشاره کرد و افزود: اعضای تیم هلال احمر که اکثرا خانم هستند برای کاهش آسیب پذیری و افزایش نوسان در بحران هستند. بیاور آنها بسیار موفق هستند.

دیدگاهتان را بنویسید