قدرت نظامی یا «تعریف برای تجاوز»؟ | چرا ایران باید «موشک بالستیک» داشته باشد؟
فراموش نکنیم که نیروی هوایی ایران به دلیل تحریم ها از داشتن هواپیماهای جنگنده و بمب افکن محروم است و بخش مهمی از این خلأ ناگزیر با ارتقای ظرفیت موشکی آن پر می شود… ما در خاورمیانه جنگ زده زندگی می کنیم و ناامنی جزء جدایی ناپذیر است. از تاریخ مدرن آن ما همسایگان و مناطقی داریم که عمدتاً رقیب یا دشمن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید