مادر مات و مبهوت مانده بود


واکنش مامان هنگام مواجهه با فائزه در زندان جالب بود. مات و مبهوت به فیضه نگاه کرد و چشم به او دوخت.

به گزارش ایسنا، فاطمه هاشمی رفسنجانی پس از دیدار خود و مادرش با فائزه هاشمی در زندان اوین نوشت: با وجود گذشت بیش از یک ماه از بازداشت فائزه، دوشنبه هفته گذشته مادر و اعضای خانواده وی برای ملاقات به زندان اوین رفتند. ، با وجود دو زمان تاخیر شکست خورد. یکشنبه 15 آبان به همراه مادر نگران به دیدار فائزه و مهدی رفتیم و موفق به ملاقات شدیم.

واکنش مامان هنگام مواجهه با فائزه در زندان جالب بود. مات و مبهوت به فیضه نگاه کرد و چشم به او دوخت. پرسیدم: از دیدن فیضه خیلی خوشحال شدی؟ گفت: چه چیز تو را خوشحال می کند؟ آیا او خوشحال است که Feise در زندان است؟ آیا واقعا زندان است؟

همسر و دختر هاشمی رفسنجانی مقابل زندان اوین + عکس/ فاطمه هاشمی: مادر گیج شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید