ما از دخترانی که در شورش ها شرکت می کردند آمار گرفتیم. اکثرا از خانواده های مطلقه هستند!


این کارشناس خانواده همچنین معتقد است که باید به موضوع آسیب های اجتماعی با دقت بیشتری پرداخته شود، بنابراین در برنامه هفتم توسعه باید به موضوع تعالی خانواده، ریشه های آن و نحوه اجرای آن پرداخته شود.

به گزارش ایرنا؛ فرشته رخ افزا یکی از عوامل طلاق در جامعه را هویت بخشی عنوان کرد و افزود: ایجاد فضای سالم برای روابط زن و مرد موضوع مهمی است که کمتر به خانواده و هویت زن و خانواده پرداخته شده است.

وی افزود: در آمار دختران حاضر در اغتشاشات اخیر به این نتیجه رسیده ایم که بیشتر آنها از خانواده های مطلقه هستند که باید در برنامه هفتم آسیب پذیری هویتی اقشار مختلف زنان شهری و روستایی را در اولویت قرار دهیم. و این نکته در سیاست فرهنگی زنان و خانواده مغفول مانده است.

روح افزا افزود: در برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی باید مباحث تحکیم خانواده، ارتقای سرمایه اجتماعی، تحصیل فرزندان، جایگاه همسر و مادر مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مجلس باید با ساعت کار زنان و مادران برخورد کند و زنان نمی توانند مانند مردان کار کنند زیرا رهبر معظم انقلاب فرمودند باید امور زنان به دست زنان بازگردد.

روحافزا با بیان اینکه قوانین باید هویت خود را در بحث نشان دهند، تصریح کرد: مشکلات زنان و خانواده در بحث آسیب های اجتماعی تجلی پیدا می کند و در بحث حمایت از خانه و خانواده باید ریشه اصلی معضلی که می تواند منجر به خانواده شود. بحران را تا پایان در نظر گرفته است

وی با اشاره به اینکه افزایش سن ازدواج بسیار مهم و قابل رسیدگی است، گفت: سیاست های باروری خانواده در مجلس قانون شده است بنابراین نحوه اجرای آن باید در برنامه هفتم گنجانده شود. تحلیل آسیب ها نشان می دهد که برنامه های ما اجرا نمی شود و کار سیاسی و گروه بندی در حوزه زنان و خانواده بسیار مضر است.

دیدگاهتان را بنویسید