مخالفت شورای عالی محیط زیست با احداث پتروشیمی در میانکاله
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی پتروشیمی، مشخص است که بازدهی اقتصادی، همانطور که گفته شد، اصلا وجود ندارد. به عنوان مثال یکی از موضوعات ایجاد 70 هزار شغل برای ساکنان استان است که اساساً اشتباه است و جمعیتی که در صورت ساخت در نهایت اشغال می شود 300 نفر است.

دیدگاهتان را بنویسید