مدیرکل زمین شناسی منطقه اهواز: کانون های گرد و غبار خوزستان به مواد رادیواکتیو آلوده نیستند.
علی آجاری: بررسی کمیت های بیولوژیکی مربوط به رادیواکتیویته رادیو ایزوتوپ ها نشان می دهد که خطر رادیولوژیکی بر ساکنان مناطق نمونه گیری تاثیری ندارد، به این معنی که در این ذرات اورانیوم ضعیف شده وجود ندارد و در مکان هایی که میانگین تشعشعات رادیواکتیو است، هیچ خطری وجود ندارد. بالاتر از استاندارد است.

دیدگاهتان را بنویسید