مراسم سنتی یقه در گرگان (عکس)
مردم گرگان در ماه محرم با گردن بند و پرچم به اهتزاز درآوردن ارادت خود را به امام حسین(ع) نشان می دهند و با آیین های سنتی خود سعی در حفظ ارزش های محرم دارند. مراسم سنتی گردن بند گرگان که از دوره صفویه انجام می شود به عنوان میراث معنوی (ناملموس) در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پرچم و طوق هر ربع یا هیئت، سند شناسایی آن مکان محسوب می شود و دسته های عزاداری در هنگام حرکت، در راس دسته وارد محل می شوند و به تکیه قدیمی آن محل سلام می کنند. توق بندان نیز مراسم ویژه ای است که در روزهای چهارم تا دهم محرم و قبل از اذان مغرب در مناطق تاریخی گرگان برگزار می شود. ترتیب اجرای این مراسم در نواحی گرگان به این شرح است: یاک های منطقه «میرکریم» در روز چهارم، یاک های منطقه «نعلبندان»، «پاسرو» و «میخچگران» در روز پنجم، قایق‌های نواحی سرچشمه، سبزه مشهد در روز پنجم، سرپیر و دباغان در روز ششم محرم، محله‌های «میدان عباسعلی»، «دربانو»، «دوشنبی» را پوشش می‌دهند. و “شاهزاده (شازده) قاسم” در روز هفتم و پوشش منطقه “ملل” و “آلوچه باغ” در روز هشتم برگزار شد. در مرکز روستاها علم را با تشریفات خاصی از انبارها بیرون آورده، قربانی و تقدیم می کنند. پس از شستن عالم، شال و پارچه را بر روی عالم می بندند و عالم را تا پایان ماه محرم و صفر در تقاص یا مراکز محلات می بندند. این حرکت نوعی احترام به علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس است.

دیدگاهتان را بنویسید