مقاله وزیر کار در زمانی که وزیر کار نبود تحریم ها: کوبا، کره شمالی، لیبی و یوگسلاوی
بر اساس مطالعات انجام شده، اقتصادهایی که تحریم شده اند، تمایل به توجه به توانایی ها و ظرفیت های خود دارند و تا حدودی تقویت شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید