مقام آگاه: فرودگاه مشهد از ابتدا گواهینامه فرودگاهی نداشت/ هواپیماها در گرما با حداکثر مسافر و بار پرواز نکنند.
مقام آگاه: باید توجه داشته باشیم که علت ترکیدگی لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد تنها یک عامل از باند فرودگاه نبوده و سازمان یک سری عوامل و اتفاقات را بررسی کرده است و اتفاقات زنجیره ای از عوامل هستند و نمی توانند وجود داشته باشند. یک عامل

دیدگاهتان را بنویسید