مقتدی صدر: ایران دلیل خروج ما از فعالیت سیاسی نیست
مقتدی صدر همچنین خطاب به اعضای فراکسیون صدر گفت: خانم ها و آقایان اگر در انتخابات پیش رو شرکت می کنید آمادگی کامل داشته باشید و متفرق نشوید. از نظر سیاسی و عقیدتی، حقوقی و پارلمانی مکمل یکدیگر باشند و روابط خود را با مردم عراق حفظ کنند.

دیدگاهتان را بنویسید