ممنوعیت ورود رمدسیویر آلوده به کشور


مشاور رئیس سازمان غذا و دارو: در خصوص واردات دارو، ورود دارو به کشور طی یک فرآیند مشخص و با نظارت سازمان غذا و دارو انجام می شود. داروها یا به صورت ثبتی و از طریق شرکت هایی که نماینده رسمی در کشور هستند وارد می شود و یا واردات دارو به صورت فوری و در مواقعی که کمبود دارو وجود دارد و نیاز است دارو سریعتر وارد بازار شود، انجام می شود. واردات دارو به هر دو صورت با مجوز سازمان غذا و دارو انجام می شود.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو ضمن تکذیب خبر در فضای مجازی مبنی بر واردات رمدسیویر آلوده به کشور، گفت: واردات دارو تنها با مجوز سازمان غذا و دارو انجام شده است. پس از تایید سلامت و ایمنی داروی وارداتی از سوی این سازمان، دارو وارد بازار شد. خواهد بود

سجاد اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در گفت وگو با ایسنا، ضمن تکذیب برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر واردات رمدسیویر آلوده به کشور، اظهار کرد: در مورد واردات دارو، این دارو. طی یک پروسه مشخص و زیر نظر سازمان غذا و دارو وارد کشور می شود و داروها یا به صورت ثبت شده و از طریق شرکت هایی که نماینده رسمی کشور هستند وارد کشور می شود و یا واردات داروها در صورت کمبود دارو فوریت می یابد. و دارو باید سریعتر وارد بازار شود. واردات دارو به هر دو صورت با مجوز سازمان غذا و دارو انجام می شود.

وی افزود: زمانی که دارو از هر یک از این مسیرها وارد کشور می شود، برای اطمینان از سلامت و ایمنی محصول و در صورت تایید سلامت و ایمنی داروی وارداتی توسط سازمان غذا و دارو، نمونه ها و آزمایش های کیفی انجام می شود. ، دارو وارد بازار می شود.

اسماعیلی تاکید کرد: بر این اساس چنین اخباری مبنی بر واردات رمدسیویر آلوده که در فضای مجازی مطرح شده است به هیچ وجه صحت ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید