من یک شهروند پلیس / فرمانده پلیس در آلبورگ را کتک زدم: متخلف به دست عدالت سپرده شد
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: قدرت و خشونت دو مقوله جدا از هم هستند و اقتدار پلیس باید همراه با رأفت اسلامی باشد که این امر به مردم ثابت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید