مهدوی دامگانی; ادیب، فقیه و استادی در دادگاه انقلاب محاکمه شدند
یادداشتی به بهانه درگذشت مهدوی دامگانی در سن 95 سالگی در آمریکا وارد بحث حقوقی شد و در نهایت حکم برائت او را صادر کرد…

دیدگاهتان را بنویسید