موسسه تحقیقات بلایای طبیعی و دفتر سازمان ملل یادداشت تفاهم امضا کرده اند


به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه با هماهنگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی یک دوره آموزشی آمادگی در برابر زلزله در روز دوشنبه 29 خرداد 1401 با حضور اعضای گروه مدیریت بلایای سازمان ملل متحد صورت گرفت. وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، موسسه تحقیقات بلایای طبیعی و استفان پریزنر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

هدف از این تفاهم نامه فراهم کردن چارچوبی برای همکاری های علمی، آموزشی و اجرایی مشترک و تعریف ترتیبات کاری مشخص بین طرفین، ایجاد کانال ارتباطی رسمی برای همکاری موثر در موضوعات مشترک در مدیریت بلایا، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری است.

دیدگاهتان را بنویسید