مکان های دیدنی امروز؛ از هفتادمین سالگرد سلطنت ملکه تا بازدید گروه کره جنوبی از کاخ سفیدگروه BTS کره جنوبی در حال بازدید از کاخ سفید و هفتادمین سالگرد سلطنت ملکه است

دیدگاهتان را بنویسید