میزان معافیت مالیاتی به 4.8 میلیارد تن افزایش یافت


به گزارش مهر، سازمان مالیاتی کشور با توجه به ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و تسهیل در پرداخت مالیات مالیات دهندگان مالیات بیانیه ای صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

1- به منظور افزایش شمول تبصره ماده 100 با موافقت مرجع قانونی ذیربط مقرر شد سقف فروش کالاها و خدمات مشمول این تبصره به 100 برابر معافیت مقرر در ماده افزایش یابد. 84 قانون مالیاتهای مستقیم، یعنی 48 میلیارد ریال.

به این ترتیب کلیه صاحبان مشاغلی که میزان فروش آنها در سال 1400 کمتر از این مقدار باشد، می توانند از امکان اسکناس استفاده کنند.

لازم به ذکر است سقف ماده 100 در سال گذشته حدود 16 میلیارد ریال بوده است. البته متوسط اگر میزان فروش آنها از 48 میلیارد روپیه بیشتر باشد، طبق اطلاعات سازمان مالیاتی، آنها نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند و باید اظهارنامه کنند.

2- به منظور رعایت اصل انصاف در مالیات دولتی مقرر شد برای هر یک مالیات مقطوع در نظر گرفته شود. مالیات دهندگان بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده تا کنون باید در سیستم های سازمان مشخص شوند.

این اطلاعات شامل مبالغ واریز به دستگاه ها می شود ژست متعلق به مالیات دهندگاناطلاعات خرید و فروش آنها در گزارش معاملات فصلی، میزان مالیات پرداختی در سال گذشته و سایر اطلاعات مرتبط. مالیات دهندگان شما عزیزان می توانید با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان مالیاتی my.tax.gov.ir و وارد کردن کد ملی خود، اطلاعات خود را مشاهده کرده، از میزان مالیات مقطوع تعیین شده مطلع شده و آن را پرداخت و یا نصب نمایید.

3- با توجه به افزایش هزینه مشاغل و کارکنان در ایام ولیعهد، نرخ فعالیت کلیه مشاغلی که درآمد مشمول مالیات 1400 بر آنها محاسبه می شود به میزان قابل توجهی تعدیل شده و نسبت بین مالیات تشخیصی سال قبل تعدیل شده است. و مالیات تعیین شده برای 1400 س توضیحات، متوسط در صورت عدم رضایت از مالیات مقطوع می توانند به جای استفاده از تبصره ماده 100 اظهارنامه کنند.

4- مشاغلی مانند بنگاه های معاملات ملکی، نمایشگاه های اتومبیل، نمایندگی های بیمه، دفتر اسناد رسمی و حقوقی. کار کارکنانی که مدعی هستند بخشی از مبلغ واریز شده در بینی آنها برای فروش نیست، می توانند با استفاده از تبصره ماده 100 اطلاعات فروش مستند خود را از طریق اتحادیه ها یا اتحادیه های مرتبط با معاونت درآمد سازمان در امور مالیاتی یا امکان تشکیل پرونده ارسال کنند. برگشت. انتخاب کنید.

5 تعامل اطلاع رسانی به ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور همانند گذشته آماده برگزاری جلسات با نمایندگان محترم اصناف و پاسخگویی به سوالات و ابهامات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید