نقاشی دیواری جنجالی میدان ولیعصر یک شبه پایین کشیده شد (+عکس)


عصر ایران – نقاشی دیواری جدید میدان ولیعصر (عج) تهران با عنوان “زنان سرزمین من ایران” 24 ساعت پس از افشای آن حذف شد.

سازمان فرهنگی و رسانه ای اوج که پس از اعتراضات خیابانی و اغتشاشات اخیر با تبلیغات فراوان، این نقاشی دیواری را در میدان ولیعصر به نمایش گذاشته بود، از نصب طرح جایگزین خبر داد.

پس از رونمایی از این نقاشی دیواری، تعدادی از بانوانی که از عکس هایشان در این طرح استفاده شده بود، با وجود انتقاد شدید از این اقدام سازمان اوج، خواستار حذف عکس های خود از این اثر شدند و این اعتراضات موثر واقع شد و سازمان اوج مجبور شد. برای پایین آوردن تخته در طول شب.

پایین آوردن تخته
نقاشی دیواری جنجالی یک شبه حذف شد (+عکس)

نقاشی دیواری جنجالی در 24 ساعت حذف شد (+عکس)

دیدگاهتان را بنویسید