نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی «معترضین ایرانی» شد.


نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به گفتگوی خود با وزیر امور خارجه ایران خواستار آزادی «معترضین ایرانی» شد.

به گزارش ایسنا، جوزپ بورل، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در توئیتی نوشت: برای بیان پیام صریح و موضع واحد اتحادیه اروپا با امیر عبدالخیان صحبت کردم. مردم در ایران حق دارند به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کنند و از حقوق قانونی خود دفاع کنند.

وی همچنین خواستار آزادی معترضان و دسترسی ایرانیان به اینترنت شد.

ناصر خانانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به دخالت سایر کشورها در امور داخلی کشورمان، در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود، «اعتراض» و «تشویش» را ماهیت متفاوتی دانست. و نتایج متفاوت فرود زمانه، دولت و مردم ایران دوستان و دشمنان خود را بهتر می شناسند.

وی همچنین به موضع برخی از کشورهای غربی در قبال حوادث اخیر ایران و برخی دخالت های آنها در امور داخلی کشورمان اشاره کرد و نوشت: رفتار مداخله جویانه و حمایت آشکار برخی دولت های غربی از ناآرامی های اخیر در ایران و … تداوم رفتار تحریک آمیز آنان ثابت کرده است که هرگاه فرصتی را ببینند از اقدام مستقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام و کشور ما دریغ نخواهند کرد.

کنعانی خاطرنشان کرد: دشمنان نه تنها با جمهوری اسلامی مخالفند، بلکه علیه ایران هستند.

روز پنجشنبه هفته گذشته پارلمان اروپا در اقدامی مداخله جویانه قطعنامه ای در رابطه با آخرین تحولات ایران صادر کرد که با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی ایران همراه شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص اظهار داشت: این قطعنامه حاوی تعصب یک جانبه و بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین اساسا مردود است و ارزشی ندارد.

وی تاکید کرد: علیرغم ادعاهای مطرح شده در این مصوبه، اقدامات مقابله ای لازم در قبال اعمال خشونت آمیز سازمان یافته و تعرض به اموال عمومی و جان و مال مردم تحت عناوین نادرست و ناعادلانه که طراحان و محرکان اغتشاشات عمدتاً از آن ها هستند، انتقاد می کند اصالتا اروپایی، در حال آغاز خصومت های خود علیه جمهوری اسلامی ایران هستند.

کنعانی همچنین تصریح کرد: پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه نشان داد که همچنان به رفتار گزینشی خود در قبال ملت بزرگ ایران ادامه می دهد، چرا که این مجلس علیرغم ادعاهای بلندپروازانه خود هرگز مصوبه ای در زمینه حقوق بشر در برابر تحریم های ضد بشری ندیده است. حداکثر علیه مردم ایران

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده تعامل دوجانبه با همه کشورها بر اساس احترام و منافع متقابل است، اما در مقابل هرگونه تلاش برای فشار یا توسل به اقدامات محدودکننده علیه مردم ایران قاطعانه خواهد ایستاد و پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد.

در ادامه این مداخلات غیرموجه، سه کشور اروپایی طرف برجام شامل انگلیس، فرانسه و آلمان روز گذشته با تحریم‌های جدید علیه ایران به بهانه حقوق بشر و آنچه سرکوب اعتراضات در ایران نامیدند، موافقت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید