نگران این صداهایی نباشید/ انقلاب ما هر از گاهی باید با دشمنان خارجی تسویه حساب کند.


فرمانده کل سپاه با اشاره به اعتراضات و اغتشاشات اخیر خاطرنشان کرد: نگران این صداهایی که در فضای مجازی می شود نباشید. انقلاب ما هر از گاهی باید با دشمنان خارجی خود تسویه حساب کند و رشد و قدرت ما در این چالش ها نهفته است.

به گزارش ایسنا، سردار حسن سلامی افزود: این چالش ها چیزی نیست که انقلاب ما را تهدید کند و مانند انداختن سنگریزه به دریا است. زیرا موجی که تولید می کند در همان نقطه مصرف می شود و ضعیف می شود. رهبر انقلاب نیز فرمودند که جلوی این حرکت ها متوقف نشوید و کشور را در جاده سازندگی به جلو ببرید. خداوند ما را هر سال به جلو و قوی تر نگه دارد.

سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه دشمن رها شده است، خاطرنشان کرد: دشمن ما را تحریم می کند، کسی توجهی نمی کند، ما را صدا می کنند که منطقه را ترک کنیم اما کسی توجهی نمی کند، می کشند و تخریب می کنند. اما دیدند این بنا آنقدر بلند است که چهار نفر با دو سه ضربه کلنگ نمی توانند آن را خراب کنند.

وی با بیان اینکه حوزه های علمی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و… رو به رشد است، تاکید کرد: کسانی که می خواستند ما را فلج کنند مثل فلج های امروزی نیستند. اگر به محیط درونی این کشورهای ظاهراً پیشرفته و قدرت های ظاهراً بلافصل جهان نگاه کنیم، آنقدر بی نظمی و بدبختی در زندگی اقشار مهم جامعه آنها وجود دارد که وقتی به آنها نگاه می کنیم غمگین می شوم. اما حاکمان نالایق آنها به دلیل بسیاری از راهبردهای نادرست و شیطانی، این همه ثروت را علیه خود می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید