واکنش ستاد حقوق بشر ایران به ادعای گوترش در مورد مجازات اعدام: گزارشی که عمدتاً بر اساس ادعاها و اتهامات گروه های مخالف است
این سوال باقی می ماند که چرا در گزارش دبیرکل از ایرانیان بازداشت شده در خارج از کشور خبری نیست!؟ خاطرنشان می شود در حال حاضر بیش از 4000 ایرانی در کشورهای خارجی زندانی هستند و حدود 40 نفر از آنها به بهانه دور زدن تحریم ها در آمریکا و سایر کشورها بازداشت شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید