واکنش پلیس به اطلاعیه شهرداری تهران مبنی بر تخریب یک ساختمان در گلابدره
در حال حاضر اکثر بلوک ها واگذار، فروخته شده و سکونت دارند و در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمنتظره امکان ریزش و بروز حوادث برای سرنشینان آن وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید