وزیر خارجه روسیه: اتحادیه اروپا و آلمان "گرایش های هژمونیک" آن را داشته باشید!
لاوروف: اظهارات اولاف شولتز صدراعظم آلمان در مورد قصد آلمان برای تبدیل شدن به یک نیروی نظامی بزرگ اتحادیه اروپا دلیلی بر احیای “گرایش های هژمونیک” در این کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید