وزیر نیرو: تا 30 ماه آینده 10 هزار روستای بدون آب به شبکه آب بهداشتی وصل می شود
علی اکبر محرابیان با بیان اینکه بار اصلی اجرای برنامه های دولت بر دوش فرمانداران استانی و شهرستانی است، تاکید کرد: کمک به مدیران در اجرای برنامه ها و اهداف مورد نظر بر عهده دولت است.

دیدگاهتان را بنویسید