وزیر نیرو: گل آلود شدن آب توسط شهرکرد ادامه دارد
علی اکبر محرابیان: از چشمه کوهرنگ بازدید کردیم و کدورت آن نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته بود، اما امروز دوباره کدورت افزایش یافته است، بنابراین با توجه به این وضعیت، به دنبال جایگزینی سهم چشمه کوهرنگ هستیم تا میزان آب مصرف شود. که بیش از 50 درصد است، درصد آب مصرفی شهرکرد را با سیستم های اضطراری جایگزین کرد.

دیدگاهتان را بنویسید