پاسخ سازمان برنامه به نامه 61 اقتصاددان
در مقدمه لازم است توجه همه عزیزان را به این نکته مهم جلب کنیم که اقتصاد ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی همواره از اصلاحات علمی و ساختاری در اقتصاد به ویژه در مبحث پیچیده دستور زبان فاصله گرفته است. . در نتیجه اقتصاد کشور به تدریج از تعادل بازارهای مختلف دور شده و قیمت متغیرهای کلان به هم خورده است.

دیدگاهتان را بنویسید