پل فولاد اهواز تا رفع مشکلات فنی بسته شد
به دلیل عدم استحکام پایه های پل فولادی اهواز تا رفع کامل نقص فنی و ایمنی کامل بسته می مانند.

دیدگاهتان را بنویسید