پوتین در تخیل پیتر کبیر؛ آیا روسیه آلمان هیتلری می شود یا عراق صدام حسین؟
روسیه درباره دموکراسی و دموکراسی صحبت نمی کند. دولت روسیه در واقع آینه ای از ملت روسیه است. نیروهای اجتماعی طرفدار دموکراسی در این کشور در اقلیت هستند. مهم ترین متفکران و نویسندگان روسیه نیز عمدتاً مسیحیان محافظه کار یا ارتدوکس یا آنارشیست بودند.

دیدگاهتان را بنویسید