پژوهشگر جمعیتی: ایران تا 3 دهه آینده منفجر می شود/ایران کمترین زاد و ولد را در جهان اسلام دارد/در 5 سال نیم میلیون تولد از دست دادیم
برای اولین بار در تاریخ ایران در سال 1377 شاهد رشد جمعیتی کمتر از یک نفر بودیم که 0.96 درصد بود.

دیدگاهتان را بنویسید