پیام کلیدی در مورد مرگ و میر تاج صفر
رئیس جمهور: پس از گذشت بیش از دو سال از مواجهه کشور و ملت با ویروس منحوس تاج و ابعاد مختلف آن، امروز به برکت همراهی شما مردم فهیم و زحمات دست اندرکاران حوزه سلامت در مدیریت کلان تاج، شاهد هستیم. مرگ و میر صفر در کشور

دیدگاهتان را بنویسید