چگونه روس ها در دام افتادند؟ / زمانی که پوتین برنامه B نداشت.
اوکراینی ها می دانستند که روس ها در حال آمدن هستند. به گفته دو مقام اطلاعاتی آمریکا، برنز در ماه ژانویه مخفیانه به کیف سفر کرد تا زلنسکی را در مورد برنامه روسیه توضیح دهد.

دیدگاهتان را بنویسید