کارشناس: زیرزمین مساجد را سر می زدیم، هیچ ورزشکاری پناهنده نشد
به فرهنگسرا رفتیم، ورزشگاه را – آنطور که باید – ساختیم – سینما و هنرهای نمایشی را ساختیم و در یک کلام تمام فعالیتهای فرهنگی را به جای دیگری منتقل کردیم و سپس هزینه آن و این مرکز فرهنگی اصیل خدادادی را که صدها نفر عمر می کند، پرداختیم. سالی که خداوند متعال از طریق پیامبر و اهل بیت برنامه ریزی کرد و امروز آن را به دست خود واگذار کرده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید