کاهش یک سوم مصرف زعفران در کشور / افزایش 300 درصدی قیمت در 40 روز
نایب رئیس شورای ملی زعفران: قاچاقچیان زعفران به ازای هر کیلوگرم زعفران 10 میلیون تن در مقابل صادرکنندگان رسمی دارند. اگر این روند ادامه پیدا کند، اکثر کارت های شناسایی کالاهایی را قاچاق می کنند که واقعاً شروع به کار کرده اند یا در نهایت کسب و کارشان را تعطیل می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید