کدام افراد در وام مسکن در اولویت هستند؟
در حال حاضر اولویت اخذ وام مسکن و معرفی به بانک کسانی هستند که در سال های گذشته وام مسکن دریافت نکرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید