کدام کلمات را نباید در گوگل جستجو کرد؟
گوگل به طور طبیعی به کاربران مزایای بیشتری نسبت به معایب داده است تا آنها به راحتی به دنیای جدید پر از اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید