کنایه های شهاب مرادی به سیاستمداران در مورد اصولگرا بودن یا اصلاح طلب بودنشان را ببینید!
شهاب مرادی در حرم امام گفت: عده ای نظاره گر اوضاع هستند و می گویند از امروز ما اصولگرا هستیم یا اصلاح طلب. شاید شما خود را بهانه می کنید که بعد از این همه اینها در دایره نظام است، این شخص برخلاف عقیده خودش عمل می کند. این اعتقاد او نیست، این منفعت اوست، فردی که با این نظام فکری حرکت می کند و بر اساس این نوع سازوکارهای ارزیابی گام برمی دارد، قطعاً در برابر امام زمان خود می ایستد و بعید است که بتواند به نتیجه برسد. یک نتیجه خوب منبع: جماران

دیدگاهتان را بنویسید