کنکور افغان را ببینید که زیر نظر تک تیراندازان طالبان/زنان نیز درگیر هستند


هزاران دختر افغان روز پنجشنبه زیر نظر تک تیراندازان طالبان برای امتحان ورودی دانشگاه شرکت کردند. این امتحان دو هفته پس از آن برگزار شد که یک حمله بمبی منجر به کشته شدن ده ها دانش آموزی شد که برای امتحان آماده می شدند.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، دانشجویان با حجاب و روسری مشکی در مقابل دانشگاه وکیل کوهسار کابل برای امتحان کانکور به صف شدند.

از سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، بسیاری از دختران از تحصیلات متوسطه محروم شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید